Trang trai wagyu 1986 llc chuyen nhan giong va nuoi bo nhat ban ( thit bo kobe) . Chung toi cung cap thit bo nhat (kobe) voi gia wholesale . Tu trang trai den khach hang khong qua trung gian nen gia ca canh tranh re hon gia thi truong. Ai co nhieu cau xin lien he Donnie : 4057805132