Kẹt tiền? Nếu bạn là chủ của một business, hoạt động hơn 6 tháng, thì có thể dùng business vay mượn tiền mà không cần phải thế chấp tài sản, và cũng không cần chứng minh tax return, điểm tin dụng cần phải trên 490. L/L 714-406-3983 Kelsey Tran