Cần tuyển gấp thợ Nữ chân tay nước làm Full-time or Part-time. Tiệm đông khách ,không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng. Khu Mỹ trắng mix, Tip cao, cách Nasa 10′,HK2 15′