CẦN THỢ NAILS CÓ BẰNG PA. TÌM THỢ – TAY CHÂN NƯỚC, DIP, GEL BUILDER VÀ FULL SET.BAO LƯƠNG TUỲ KHẢ NĂNG, KINH NGHIỆM. TIỆM KHU KHÁCH MỸ TRẮNG, TIP CAO. GIÁ DỊCH VỤ CAO. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN, HOÀ ĐỒNG. Tiem Lon, Co hoi kiem tien cho cac anh chi em. https://9nailsspa.business.site Xin lien lac 7178809134