Tuyển thợ nail tay nghề giỏi về TCN, Gel, SNS, có khả năng xây dựng tốt mối quan hệ với khách. Tiệm rộng, sạch sẽ, phòng ăn thoải mái, có locker riêng. Team quản lý hiểu rõ giá trị đóng góp của bạn. Tiệm income tốt, khách đa số mỹ trắng, tip cao và đa số tiền mặt. Bạn có thể đề xuất giá bao theo khả năng của bạn. Chúng tôi có những chính sách phù hợp cho những ai muốn hợp tác lâu dài. Xin gọi để biết thêm chi tiết.