Tiệm đang cần thợ bột hoặc chân tay nước có bằng PA . Mình cần người làm lâu dài có tâm và trách nhiệm . Tiệm khu da trắng 100% nhà giàu tiền tip cao, giá cao . Khách đa số hẹn lại rất nhiều. Tiệm không có chủ , 2 vợ chồng trẻ hoà đồng làm như gia đình tuyệt đối không giành giực . Có phòng share cho thợ nữ độc thân .
Cần biết thêm chi tiết xin gọi: Mike 412-983-1811