Ghế sang, cao, có hệ thống massage tốt, ghế rất bền. WWW.LUXSPACHAIRS.COM. text us (704) 609-1407