Lotus NAILS & SPA Millsboro de 19966 Cần Tìm thợ Nail nam nu có kinh nghiệm làm liquid gel builder . Biết làm everything hoac tay chân nước. Biet wax va facial , eyelash là 1 loi thế Income $1000 den 1500 Tuần trở lên.( bao lương 1000 -1100 tuy theo tay nghe) Tiệm nằm trong gan Outlet shopping ko thuế .gần biển . Cách phila 2 tieng, cach washington DC 2’40. Tiệm mới remodel, nhin sang trong. Chỗ Làm Việc Vui vẻ, Thoải Mái, Có Receptionist tiếp khách. Chia turn cong bằng. Ko chạy khách. Rat hoan nginh neu co the làm lâu dài. Tiem mo cua 6 ngay 1 tuan( 9:30 am to 7pm )Monday close. Xin vui lòng liên lạc:2703394654 Don ỏ 3028645210 Hannah
thanks for read