Can tim tho bot, bao luong 5000/thang. Tiem trong Mall, khu my trang, khach rat de chiu, lam viec thoai mai. Anh chi em muon co mot thu nhap cao, on dinh, xin lien he.