Cần Tiềm partner cho tiệm Nail sắp build gần khu vực Tanger outlet ở Locust Grove GA
Tiệm build hoành tráng với 40 ghế.
Brand new plaza . Xin liên hệ Tim để biết thêm Chị tiết . Xin chân thành cảm Ơn đã quan tâm đến bài viết.