Đang tìm tiệm nail để mua ở Orlando, FL. Khu Southchase hoặc xung quanh … anh chị nào cần sang tiệm xin gọi : 407 225 2266. Thank you.