Cần thợ chân tay nước và bột ,in come từ $5000-7000.100%mỹ trắng ,khu du lịch,thời tiết ấm,tip cao,bao lương từ $900-1800/tuần.có chỗ ở cho thợ ở xa!xin liên hệ chị Anh (808)-385-1811.or (808)-667-5588.