Tiệm Nails cách Bolsa 3h rưỡi cần thợ TCN lương trên 1000/tuần tip cao , có chổ ở