Tiệm nằm trong khu chợ thực phẩm khách đông típ cao cần bán vì kiếm không ra thợ .
anh chị nào muốn làm ăn xin lạc, giá cả thương lượng.