Tiệm khu Mỹ trắng sang trọng, nhiêu khách walk-ín, tiệm rộng 1400 Sq , tiền rents $3,200. Co 9 spa chairs và 11 ghế, tiệm rất đẹp, income cao rat tốt cho gia đình lam chủ. Thật lòng muốn mua xin liên lạc (925)400-3180