Cần sang tiệm gấp vì thiếu người trong coi. Tiệm nail salon đông khách trên đường lớn trong khu upscale center có Marriott Hotel, nhiều nhà hàng, chợ, và hãng xưởng corporations xung quanh ở Heathrow/Lake Mary. Tiệm rộng 2500+ sqft, có 16+ ghế, 16 bàn, 2 phòng wax, 1 phòng ăn lớn, và 2 restrooms. Khu khách sang, giá service cao, Income cao ổn định. Cơ hội tốt cho anh chị muốn chủ tiệm nail có income liền không phải bỏ thời gian. Giá cả có thể thương lượng!

Mọi chi tiết xin liên lạc: (407) 716-5338.