Xin chào các Cô ,Chú ,Anh ,Chị , Em làm nail, chúng tôi là tập đoàn Pavillion Nail Lounge Với nhiều Location đã, đang và sắp mở ở rất nhiều thành phố lớn. Với kích thước tiệm lớn từ 5000sf trở lên.
…Hiện Tiệm Pavillion Nail Lounge ở Location Douglasville( 5000sf) đang cần thật nhiều thợ vì tiệm vừa khai trương rất đông khách , thợ làm hơn $500/ngày. Chúng tôi sẽ bao lương hoặc làm theo ăn chia theo ý của quý thợ. Cũng như với lối run tiệm professional của Mananger sẽ bảo đãm công bằng, thân thiện , hoà nhã, không lạm quyền ăn hiếp thợ, không để thợ oan ức, không để thợ bị ức hiếp.
Nếu làm tốt công việc chúng tôi sẽ thăng tiến quý Anh Chị thành Partner ở những tiệm lớn khác, có thể cho mượn vốn đầu tư.
Pavillion Nail Lounge 2838 Chapel Hill Road Douglasville GA
Xin chân thành cảm Ơn.
Xin Liên hệ nhóm quảng lý tiệm ( only)
Owners: Stacey (845)443 6238
Timmy (843)2271019
Mananger: Daniel ( 470)589 9687