Cần tuyển gấp thợ chân tay nước hoặc làm mọi thứ, có tay nghề giỏi. có chổ ở cho thợ ở xa đến, bao luong.
Liên lạc:
956 771 8888