Now hiring Nailtechs in Arcadia city, a good place to work, a family bussines …
Xin gọi de di lam ngay
Can 2 tho nữ cang tốt
Tiem dang can rat rat can tho, vo lam Ngay, Anh chi biết làm Nails, vui vẻ, hoa dong, lịch su, Yeu thich công việc va friendly với khách hang, Tiem trong khu Publix, Khach my trang. Cach Orlando 2hour, cach Tampa 1:30h, cach Fort Myers 1h!!!!!!’n
Winter in Florida am ap, mua busy, Khách trú đông về nhiều busy
Gọi ngay de di lam lien
Cho lam và ở thoải mái… tu tiem ve nha 3 Phut lai xe
Co nha rieng cho tho xa!!!!!!!!
Anh, chị vui lòng gọi để biết thêm thông tin Tony @ cell 5403545955 or phone nail salon 8639930044
Thank Your 🙂