Hi anh chij. Tiệm em đang rất cần thợ biết làm bột, dip, tcn. Tiệm gia đình nên làm ko giành giật , làm việc rất vui vẻ. Tụi em trẻ nên khá thoải mái. Có gì thì anh chị vui lòng gọi em Linh 3025269938. Thanks anh chị