HERBAL NAILS & SPA at Paradise Valley Village
CHÚ Ý: NEW OWNER

15530 N. Tatum Blvd, # 120.
Phoenix, AZ 85032
602-971-1149
(N. W. Corner of Greenway & Tatum, next to Walgreen & Dunkin Donuts)
đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1100-$1400 Tùy theo khả năng.
HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ
TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.
Xin liên lạc số phone/Text: 602-971-1149, 480-500-8000, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779
Website :http://herbalnailspa.com.
Thành thật cảm ơn