Cần gấp nhiều thợ Nails Biết làm móng bột hoặc tay chân nước, chỗ làm tốt, tiệm khang trang, vùng West Des Moines, khách mỹ trắng, income cao, ổn định, nhiều tip. Bao lương hơn ăn chia, có chỗ ở cho các bạn ngoài tiểu bang. Cần việc làm xin vui lòng liên lạc:
DT: 515-991-5183 gặp Hồng. Thank you.