Cần thợ nails gấp, biết làm bột, chân tay nước, nếu biết eyelashes càng tốt bao lương tuỳ theo kinh nghiệm $1800-$3000 / 2 tuần trên chia 6/4 xin liên lạc để biết thêm chi tiếc, cell ( 361) 288-9967 Thanks
Có chỗ ở free