Tiem dang rat can tho bot va tho tcn gap , Lon tuoi ok chiu kho/ lam , sieng nan . Gia/ cao tip hau . Co phong rieng cho tho o? . Cach Denver 3 tieng . Tiem it tho ko canh tranh . Can tho co luong tam