Tiệm cần thêm thợ tay chân nước hoặc biết làm dipping hay bột càng tốt,tiệm ở hot springs arkansas vùng khách du lịch.tiệm vui vẻ,chia turn công bằng,anh chị e nào muốn có việc làm thì liên lạc em,nhắn tin hay gọi qua số 2817261608 em cám ơn