Tiệm ở Brookhaven, cách Quốc Hương 7 phút, cách Lenox mall 5 phút, cần thợ làm bột và sns giỏi. Nếu biết các kiểu design đang thịnh (ombre, marble…) sẽ kiếm rất nhiều tiền. Tiệm khách trẻ và sành điệu nhiều. Sang và tip cao. Dễ build khách. Thợ và chủ vui vẻ dễ chịu. Saturday đóng cửa 7 giờ. Sunday đóng cửa 5 giờ. Có thể từ chối khách sau giờ đóng cửa. Tiệm được đánh giá cao trên yelp. Rất nhiều reviews. Có thể lên yelp coi “Brookhaven Nail City”