Ohio Cần thợ nail hiền hậu làm việc lâu dài. Bao lương $1200/6Ngày. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Nếu thật lòng tìm việc liên lạc: Kim 419-819-2629 Ohio need nail tech, guarantee income $1200/6day. If you seriously need a job contact Kim at number above.