Chúng tôi đang tìm kiếm một đội Kỹ thuật viên Nail cho vị trí Denver của chúng tôi, những người yêu thích những gì họ làm và đang tìm kiếm một địa điểm làm việc vui vẻ để phát triển. Kỹ thuật viên có giấy phép làm nails xin vui lòng gọi để sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Kinh nghiệm sẽ là tuyệt vời, nhưng không cần thiết. Để biết thêm xin vui lòng gọi (720)296-7630