Can ngoui biet tieng anh va biet noi chuyen khach hang toui 18 toui va 31 toui cang gap gap