Sang tiệm rẻ không ngờ. Tiệm ở khu du lịch mỹ trắng 100%. Rent $1400. 6 ghe 6 ban. Có thể lại tiệm ngồi xem income. Tiệm khách du lịch sang trong. Giá Nails cao. Liên hệ so phone 8654102773. Cam on