Income average 80,000 K + moi thang. Just renew lease for 5 years with renewal option of 5 additional years. Tiem khong co nguoi nha lam.

Great location with national grocery store, national restaurants , surround by luxury apartments etc. Most importantly very good rent price for the location.

Giay to va so sach ro rang . Xin loi, chung toi lam an prefer gap mat noi chuyen. Moi chi tiet se duoc cung cap khi hen gap mat. Cho dù anh chi sống xa hay gần, gặp nhau noi chuyen easier. Tất cả các chi tiết quan trọng đã được đăng. Quy vi, thoai mai goi va hen gap mat.

Gia sang la 300K . Neu that long muon mua, xin lien lac. Đừng lãng phí thời gian của nhau. Xin a/chi thong cam. Text or Call (407) 632-0888