Mình muốn sang tiem nails , Muốn sang lại tiệm nail sạch sẽ khu trắng 100%, khách đông chịu xài tiền, rất thích hợp cho gia đình làm chủ. 10 pedi chairs, 6 tables, phòng wax facial, còn rất nhiều supply dư xài cả năm, hệ thống quản lý tiệm chia turn và info để giử khách. Income cao, . ( có thể đến làm thử trong thời gian muốn mua) ( p/s: show giấy tờ đầy đủ cho người thật lòng muốn mua) Call: 949-232-8757 ( vui long de lai message neu khong bat may kip) thank you.