Xin Chú ý! Cơ hội lắm chủ, thành thật và nghiêm túc.
Bán Tiệm Nails đẹp, thanh lịch, ở khu thương mại Someset, dân trung lưu, có SuperMarket Stop and shop, Wash and Dry Express, Franklin Liquors, parking thoải mái… Vì lý đó gia cảnh, không có người trông coi, nên muốn sang lại với giá vô cùng hời, chỉ có 38k, giảm giá 10k, cơ hội làm chủ tuyệt vời cho ai thật lòng muốn mua. Bước vào là có lợi tức liền. Xin liên lạc 732-516-8727