Vì lí do gia đình cần sang gấp tiệm Nail vùng Peachtree City 85 south cách airport 25 min. Khu Mỹ trắng. Liên lạc qua message 404-702-1499