**Cần sang lại tiệm nails ở Orlando, Fl. khu vực tốt, good income. Tiệm mới remodel, có 10 ghế pedicure mới và 10 bàn nails mới. Rent 5k/month.
Xin vui lòng liên lạc: 407-885-9268 để biết thêm chi tiết.
Xin cảm ơn.