Cần sang tiệm nails trong khu shopping center lớn và sang ở Lake Mary. Tiệm mới remodel.

Tiệm có 10 bàn, 10 ghế, 1 phòng wax, 1 phòng facial. Tiệm khách Mỹ trắng.

Thật lòng xin liên lạc:

Vincent Tran: (407) 803 – 1268