Cần sang tiệm Nails vùng Frisco đường Preston Rd khu Shopping Center, Good Location, Parking rộng, gần nhiều trường High School & College, đông khách walk-in. Good Google Review 4.6⭐️. Tiệm 1400 sqft, 9 ghế, 8 bàn, 2 waxing room, 1 supply room, rent 2,9K. Mới renew lease 10 years. Call or Text 469-231-9116, 469-471-6250. Thanks.