Tiem vung Peoria, Trong khu Safeway. Khach sang , tip cao . Vi chu co kinh doanh khac nên muốn sang nhuong lai. Neu k co that long dung goi lam mat thoi gian ca 2 nha mấy anh chi . Income trên 600k .