Tiệm có 6 ghế, 5 bàn , đã hoạt động 10 năm trong khu business, nằm đối diện 4 supermarkets , khu mỹ trắng 100% . Tiền thuê rẻ $800/tháng . Thu nhập cao.

Vì lý do sức khoẻ và gia đình cần sang tiệm gấp.
Quý vị nào thực tâm muốn mua giá có thể thương lương.
Xin liên hệ : C.Xuân : 608-566-7011