Cần sang tiệm Galaxy Nails ở Tampa! Tiệm mới remodel , rent rẻ, hoạt động tốt ! Nếu quan tâm xin vui lòng liên lạc số 8134515722