Cần sang tiệm Nails . Tiêm mơi và rộng 4500 sqf có 32 ghế 28 bàn , 2 phòng wax , 3 may giặt sấy . Vùng Charleston , Southcarolina income 120000/ thang . Giá bán 550000 có thể thương lượng . Xin lien lạc Bella 4045838062 thanks !