Cần sang gấp tiệm nails, 5 ban, 5 ghế, 1 phong wax, 1 phong an. Tiệm rộng 1200 sqf. Rent $700 1 tháng central heat and a/c. Bill $98 1 thang, bao nuoc va rat, tiem dep sach sẽ.
Address. 120 W Lafayette Sq, Lafayette GA 30728
Cell. 413-885-0227. Kevin