Tiem moi build dc gan 2 nam ,hien co 5 tho , khu shopping lớn, ngay đường chính,99% Mỹ trắng ,giá Nails con good. Co 8ghe 8 ban,tu lanh may giặt xay day du, muon sang gia 155 k (thương lượng) . Vi ly do riêng gia đình nên muon sang.