Cần sang tiệm Nails gấp khu mỹ trắng thành phố Wylie ,Texas ,12 ghế , 6 bàn (1200 sf), đầy đủ tiện nghi , giá $ 115 .income mùa này :$7000- 9000/ tuần .Nếu thật lòng muốn xem sẽ đưa giấy tờ chứng minh .xin vui lòng liên lạc Tracy :phone :469-360-4645 thank you .