Sang tiệm Nail vùng Birmingham Alabama. Good location. 6 ghế 4 bàn và phòng wax, income cao, rent $2,800, Tiem moi remodel, everything new. Call 205-886 -4261