Can sang gap tiem Nails Spa vung Orange, khach My va Me rat hien. 8 ghe spas, 8 stations, 3 phong wax, 1 kitchen, co cua sau thoang mat, parking rong rai, khu shopping center tot va an toan, gan Disneyland, co khach san tren 15 nam, Income tren $20,000. Chu ve huu. Rent plus triple net $3,500 va tiem rong 1,600 sq feet. Gia ban $95K. Xin goi neu that long.Thank you.
714-725-5786
714-473-9196