Tiệm mới, Tiệm mới ở Plymouth, MA. Tiệm có 6 ghế- 6 bàn, 1300 sq (125 m2), nằm trong plaza, 2 phòng Wax rộng. có lượng khách ổn định, tiền thuê mặt bằng rẻ, income 320k/năm. Bán giá $130k, có thể thương lượng, giúp làm giấy tờ và hướng dẫn thêm. Chân thành muốn mua xin vui long liên hệ Số Đt: 857-308-9692