Cần bán tiệm income rấn tốt 5 bàn 5 ghế. Vì muốn retire và move đi nơi khác. Xin liên lac Quân 9094610214