Tiệm nail & gắn lông mi.
Tiêm rộng 1800 sq, rent $2350 luôn triple net.
Trong khu shopping trên đường chính & mặt tiền tấp nập. Nhiều parking, khách hiền.
Tiệm có 3 bàn đôi, 5 ghế spa, có thể để thêm 5 ghế nữa hoặc làm tóc, 4 giường làm lông mi, 2 phòng facial, 1 phòng ăn, 1 phòng supply& giặt xấy. Rất có nhiều triển vọng.
Nếu cần chủ sẽ ơ lại chỉ gắn lông mi , lam phụ hoặc partner.