Muốn sang tiệm nail 9 bàn đôi, 18 ghế, 2 phòng wax, 2 restroom, 1 phòng storage, 1 phòng ăn; tiệm rộng 2,500sqft. Đầy đủ supplies và có máy giặt máy sấy. Tiệm hoạt động được vài tháng và income hiện tại hơn $20,000/tháng. Income tiệm đang tăng theo từng tháng và không bị ảnh hưởng bởi mùa. Tiệm trang chí tao nhã và có review rất cao trên mạng như Google, Yelp, và Facebook. Giá nhà xung quanh khoảng 200K – 400K.

Thật lòng muốn mua xin liên lạc Long.